Regels bij adverteren

Bij het plaatsen van Advertenties op Woonhome.nl dien je, je aan de Algemene Voorwaarden te houden. In deze regels voor adverteren -ook vermeld in onze Algemene Voorwaarden– staan nog eens duidelijk onze regels vermeld waaraan je moet houden bij het plaatsen van een advertentie.

“Als je niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden en je niet aan onze regels bij adverteren houdt, mag je onze services niet gebruiken.”

Advertentie plaatsen en onderhouden

Als adverteerder draag je onverwijld zorg voor dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden producten of diensten niet langer beschikbaar zijn. Ook moet je er voor zorgen dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dat deze juist en volledig is en blijft.

Inhoud van je advertentie

De advertentie dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product en mag niet als algemeen communicatiemiddel dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.

Het is niet toegestaan om meerdere advertenties met dezelfde titel- en/of tekstinhoud te plaatsen. Wij zijn genoodzaakt om advertenties met ‘duplicate content’ zelf te wijzigen of verwijderen.

Een Advertenties dient uitsluitend in de categorie te worden geplaatst die het beste bij de advertentie past. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een ‘tafel’ in de categorie ‘stoelen’ aan te bieden. Het is niet toegestaan dubbele advertenties in één of meerdere (sub)categorie te plaatsen.

In de Advertentie op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. BTW is hierbij inbegrepen. Indien er sprake is van een meerprijs bij het leveren van bepaalde diensten (zoals verzendkosten), dient dit expliciet te worden vermeld.

De door de adverteerder aangebrachte hyperlink dient naar de website te verwijzen die rechtstreeks verband heeft met het aangeboden product in de advertentie op www.woonhome.nl. Het plaatsen van een link naar een website is alleen toegestaan voor zakelijke adverteerders en niet voor particuliere adverteerders, tenzij daar door Woonhome.nl uitzondering is op gegeven.

Niet toegestaan in je advertentie

Het is niet toegestaan om op Woonhome.nl producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.

Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van bewoordingen die aanleiding geven tot ongewenst gedrag, zoals: “Zeer goed te gebruiken voor een inbraak” of “Voor het omzeilen van de beveiliging”. Ook is het niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van aanstootgevende teksten en/of foto’s. Advertenties die beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief materiaal bevatten of propageren, zijn niet toegestaan op www.woonhome.nl. Ook agressieve en racistische uitlatingen die aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn niet toegestaan.

Verder is het niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming) en om te adverteren voor andere vraag- en aanbod- of veilingsites.

Wat er niet mag worden aangeboden op Woonhome.nl

Het is niet toegestaan om de volgende producten en diensten op Woonhome.nl aan te bieden:

 • Dieren;
 • Voedsel;
 • Alcohol: alcoholische dranken;
 • Sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten;
 • Kans- en piramidespelen;
 • (Homeopathische) geneesmiddelen, erectiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: Viagra, Kamagra, Camagra, Cialis, Venicon, Libidoforte, Libidofemme, Levitra);
 • Munitie, Vuur- en steekwapens en daaraan gerelateerde producten;
 • Vuurwerk;
 • Haat verspreidende of discriminerende geschriften;
 • Drugs en hieraan verwante middelen (bijvoorbeeld: Marihuana, Wiet, Hashish, XTC, Cocaïne);
 • Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen;
 • E-mailbestanden en Postadressen;
 • Erotiek, uitdagende en erotische kleding, inclusief ondergoed en lingerie
 • SMS-diensten en/of 090x telefoonnummers;
 • Overige producten en diensten die geenszins te maken hebben met meubels en/of woonaccessoires.

Mocht je vragen hebben aan de hand van deze regels, hulp nodig hebben bij het plaatsen, of heb je een klacht over een advertentie of adverteerder. Neem dan hier contact met ons op.